wexler-consultants.com

שרותים בתחום התחבורה המוניציפלית

אנו מציעים מגוון רחב של שירותים  :

 

ייעול מחלקות תחבורה - כלכלית/פיננסית  ותחבורתית

בניית תכניות למערך היסעי תלמידים עבור מועצות / ליווי וייעוץ למועצות בבניית תכניות אלו

תקצוב מחלקות תחבורה, משוב (FEED-BACK ) על ביצועים מול תקציב, בקרה על ביצוע התאמות ותיקונים נדרשים

ליווי מחלקות תחבורה בגישה למכרזים פומביים
סיוע בעבודה מול קבלנים חיצוניים וניטור הוצאות
כתיבת נוהלי עבודה
ימי עיון, הרצאות והשתלמויות מקצועיות

ייעוץ בנושאי בטיחות בתעבורה ומתן שירות קציני בטיחות בתעבורה במיקור חוץ

הטמעת מערכות שליטה ובקרה מתקדמות במערך ההיסעים

ייעוץ בזיהוי ובפתרון מפגעים בטיחותיים במערכי הסעות

ייעוץ בנושאי תמרור - קליטה ממוחשבת של מפות תחבורה, ליווי בעבודה עם /עבודה מול רשות תמרור מקומית,משטרת ישראל ומשרד התחבורה


  ייחודנו - שילוב ידע וניסיון כלכלי ופיננסי לצד ידע וניסיון מקצועי מוכח בתחומי התחבורה -   Win-Win Situation   עבורך! 

 

English