wexler-consultants.com

תמחיר למוצרים ושרותים

 

כמה עולה לי לייבא/לייצר את המוצר הזה? האם הכנסתי את כל העלויות?

האם אני מרוויח על המכירה הזו? האם כדאי לגשת למכרז במחיר הזה?


תמחיר נכון הלוקח בתוכו את כל האינפורמציה הנדרשת, נותן תשובה מבוססת לשאלה: כמה עולה לנו המוצר או השירות? ומסייע לנו להחליט החלטות עסקיות נכונות, כלומר לא להפסיד מכרז, למרות שעל-פניו נראה שאנו מפסידים בו או לא לקחת הזמנת עבודה מתחת למחיר מסוים.

אוריאל וקסלר יועצים בע"מ תכין עבורך תמחיר מסודר לעסק או לחברה, תמליץ בפניך באילו מחירים יש למכור המוצרים/ השירותים השונים, ואף תעקוב אחר הביצועים שלך ובאיזה מידה אתה מקיים את המדיניות שקבעת!
כשירות נוסף, ייבחן התמחיר אחת ל – 6 חודשים על-מנת לוודא את הרלבנטיות והסבירות שלו למציאות השוטפת.

 
English