wexler-consultants.com

בנית תקציב עסקי ומדידת ביצוע

 


התקציב העסקי הנו כלי מהותי בניהול העסקי. התקציב הוא בד"כ שנתי, ולו מספר מטרות:

  • קביעת מטרות ויעדים (תוכנית עבודה) לפעילות העסקית לשנת העסקים הקרובה והצגת המשמעויות הכספיות שלה
  • מדידת ביצוע תקופתית על סמך ה "סרגל" שנקבע
  • כלי לקביעת תגמול עובדים, על בסיס ביצועים מול תכנון


 קביעת תקציב אחראי והישגי הוא מפתח להצלחה עסקית!

מדידת ביצוע מול תוכנית העבודה מאפשרת לנו לראות במה שגינו ובמה הצלחנו, וכיצד לתקן תוך כדי השנה!
תגמול העובדים על בסיס ביצועים משופרים מול התכנון תתרום לשביעות רצון ולהעברת המסר של יעילות ושיפור מובילות להצלחת העסק והעובד!

אוריאל וקסלר יועצים בע"מ תבנה עבורך תקציב שנתי אחראי והישגי. אנו נסייע לך בבדיקה תקופתית של הביצועים בפועל מול התוכנית שהוכנה, תוך מתן משוב (Feed-back ) המאפשר תיקון תוך כדי השנה.

על פי בקשת הלקוח, ניתן גם לקבוע יעדים מדידים, מבוססי תקציב לתגמול עובדים ומעקב ביצוע שלהם.
 

 
English